Zgłoszenie zasobu

Jeżeli jesteś:
- osobą reprezentującą organizację pozarządową zarejestrowaną lub działającą na terenie Katowic,
- osobą zaangażowaną w prace rad ds. pożytku publicznego, seniorów, osób z niepełnosprawnością, oraz młodzieżowej rady miasta,
- radnym lub radną dzielnicową, 
- aktywistą lub aktywistką działającą w Katowicach,
i masz coś, czym możesz się podzielić z innymi organizacjami i akcjami społecznymi. Opisz to w formularzu!
Ta inicjatywa powstała po to, aby, w formie odpłatnej lub nieodpłatnej dzielić się m.in. specjalistycznymi umiejętnościami lub wyjątkową wiedzą, usługami oraz zasobami materialnymi takimi jak krzesła, stoły, namioty i inne niezbędne podczas imprez i eventów. W zasobach możesz też wpisać salę, którą chcesz udostępnić.

Jeżeli szukasz konkretnego zasobu lub osoby o wyjątkowych umiejętnościach, skorzystaj z naszej wyszukiwarki. Znajdziesz w niej informację o tym, co jest dostępne w Katowicach i na jakich zasadach możesz z tego skorzystać. Pamiętaj też, aby zarezerwować rzecz lub czas osoby z odpowiednim wyprzedzeniem!

Baza zasobów i wyszukiwarka powstały dzięki realizacji projektu „Katowickie standardy komunikacji” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Dane będa wykorzystywane tylko do obsługi zgłoszenia i nie będą podawane do publicznej wiadomości
Jednorazowo jesteś w stanie dodać maksymalnie 7 zasobów.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
wskaż, co wchodzi w skład udostępnianego zasobu, np. „30 krzeseł plastikowych”, „1 stół składany o wymiarach 1,8m/0,6m”, „usługa tłumaczenia przysięgłego na język ukraiński”, „szkolenie z zakresu pozyskiwania środków”, itp.
do celów realizacji projektu „Katowickie standardy komunikacji” i innych działań statutowych prowadzonych przez Stowarzyszenie MOST. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom (np. dostawca usług serwerowych) i grantodawcom Stowarzyszenia MOST w celu obsługi bazy zasobów i sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST Ul. Wolności 274 41-800 Zabrze Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.   Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.  W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres most@mostkatowice.pl